Szt. Mihály templomA város legmagasabb pontján áll Sopron ősi plébániatemploma, a Szent Mihály-templom. Első formájában még a tatárjárás előtt épült. Egyes kutatók feltevése szerint a helyén egykor a keresztény avarok temploma állhatott.
A mai épületet a XIII. század elején kezdték építeni román stílusban.

Bővebben ...  

A Sopronbánfalva közepén álló kápolna a 12. században épült. Hajója még ma is románkori. A tornyot a 14. században építették, amely a soproni bencés templom tornyára hasonlít. A templom szószéke is középkori. A kőtorony két oldalán Szent József és Remete Szent Antal 18. századi kőszobrai állnak.

Bővebben ...  

Mintha csak egy felhőn lebegne – patinás kőszobrokkal szegélyezett kőlépcsőjével horgonyozva a valóság talaján – magasodik Sopron peremén, a néhai falu, Sopronbánfalva fölé a Pálos Kolostor.

Bővebben ...