Falusi méretekben hatalmas, kéttornyú templomot építettek az 1250 körül már állt templom helyére.
A Mindenszentekről elnevezett templom alapkövét 1728-ban Széchenyi György püspök tette le. Két tornya 1735-ben készült el, órát mindkettőre a bécsújhelyi Kőnig József szerelt fel.